Kosten en tarieven

Promentis biedt medisch specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen. Promentis is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). De AGB-code is: 22220700. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Waar ben jij verzekerd?

Heb jij vragen m.b.t. jouw zorgverzekering? Bel ons via: 0413-820428.

In sommige gevallen dient er een machtigingsaanvraag te worden gedaan door Promentis voordat jij in behandeling kan komen. Heb je vragen over wat dit voor jou betekent? Bel met een van onze medewerkers op het telefoonnummer: 0413-820428.