Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen binnen de GGZ in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cli├źnt is van belang. Samen met de therapeut ga je ontdekken hoe jouw 'negatieve' denkgewoonte is ontstaan.

Over CGT:

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Hoe werkt het?

Hoe kan het mij helpen?

Hoe ziet het er inhoudelijk uit?

Is het iets voor mij?

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (afgekort cgt) is een actieve en doelgerichte vorm van psychotherapie. Een therapievorm die bestaat uit een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie waarbij de cognities (het kennen en het vermogen om te leren) van jou als cli├źnt centraal staan, namelijk:

  • Gedachten
  • Fantasie├źn
  • Herinneringen
  • Opvattingen over gebeurtenissen

Gedragstherapie gaat in op hoe iemand zich gedraagt. Gedrag is namelijk bepalend voor hoe iemand zich voelt. Angst kan er voor zorgen dat je bepaalde dingen structureel niet durft, blijf je dit uit de weg gaan dan zal de angst versterken. Vind je het moeilijk om je mening te uiten? Dan kan het gevoel van onzekerheid of irritatie ontstaan wanneer dit opnieuw niet lukt.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie oefen je samen met jouw therapeut. Je brengt door middel van CGT persoonlijke problemen in kaart, gaat aan de slag met doelen (en het bereiken hiervan) en oefen je om de controle over jouw problemen te vergroten. Cognitieve gedragstherapie richt zo vooral op het samen nadenken, het uitzoeken en uitproberen, het veranderen van gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Cognitieve gedragstherapie helpt jou om meer vrijheid te voelen en negatieve gevoelens te verminderen.

Hoe kan CGT mij helpen?

Cognitieve gedragstherapie helpt je bij het begrijpen dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die negatieve gevoelens oproepen en een bepaald gedragspatroon bij jou bezorgen, maar de disfunctionele gedachtes (ben ik een mislukking? mogen andere mensen mij niet?) waardoor jij de dingen ziet. Wanneer je deze negatieve gedachtes anders leert te interpreteren, is het mogelijk om een objectievere kijk op je eigen gevoelens en waarnemingen te ontwikkelen. Door middel van cognitieve gedragstherapie kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en het gedrag dat je jarenlang hebt ontwikkeld veranderen.

Hoe ziet het er inhoudelijk eruit?

Tijdens cognitieve gedragstherapie zal de therapeut betrekkelijk kort stilstaan bij jouw jeugdervaringen. De therapie richt zich in principe veel vaker op het heden en minder op het verleden van jou als cli├źnt. Met CGT ga je samen oefenen met nieuwe gedachten en positiever gedrag. Het veranderen van gedachten en gedrag kunnen met CGT vaak goed samen gaan.

Onze behandelaar zal het met jou hebben over moeilijke situaties en hoe jij je daarin gedraagt. Daarnaast zal er ook gevraagd worden hoe jij over dergelijke moeilijke situaties denkt. Cognitieve gedragstherapeuten gebruiken doorgaans een actievere manier van therapie dan andere therapeuten. Je gaat namelijk op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Een cognitief gedragstherapeut zal eerder adviezen en richtlijnen geven, huiswerkafspraken maken en oefeningen doen.

Is cognitieve gedragstherapie iets voor mij?

Cognitieve gedragstherapie pas je op een actieve manier toe in je dagelijkse leven. Door met regelmaat te oefenen ontwikkel je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die goed werkt bij veel psychische problemen.

Eva

Eva - GZ Psycholoog

Rosemarijn

Rosemarijn - Psychiater/bestuur

Eva, GZ-psycholoog

Eva is GZ-psycholoog bij Promentis en o.a. gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Ze vertelt over deze behandeling en hoe cli├źnten in een bepaalde setting kunnen oefenen met nieuw gedrag.

Of bekijk de rondleiding door onze kliniek!