Hoe kan ik een client verwijzen?

Wilt u een cliënt verwijzen? Wanneer u een cliënt wilt verwijzen, kan de cliënt zichzelf aanmelden via ons aanmeldformulier en kunt u middels onderstaande button een verwijsbrief opmaken en meegeven aan cliënt.

Wilt u een client verwijzen?

Gebruikt u ons format voor de verwijsbrief dan bent u er van verzekerd dat de verwijsbrief voldoet aan de geldende eisen. Uiteraard mag u ook uw eigen verwijssysteem gebruiken voor het opmaken van een verwijsbrief. Let er dan wel op dat de brief tenminste voorzien is van onderstaande onderdelen.

Verplichte onderdelen verwijsbrief:

 • Naam verwijzer
 • Instelling/praktijk verwijzer
 • Persoonlijke AGB-code verwijzer
 • Verwijzing naar 'Specialistische GGZ'
 • Ik verwijs naar Promentis
 • Hulpvraag
 • Handtekening verwijzer
 • Stempel verwijzer
 • Vermoede diagnose DSM V

Telefonisch spreekuur

Voor huisartsen en andere verwijzers is er een telefonisch spreekuur op:

 • Iedere dinsdag: 09.00 tot 10.00 uur
 • Iedere donderdag: van 13.00 tot 14.00 uur

Een van onze regiebehandelaren zal uw vragen beantwoorden. Gebruik hiervoor het telefoonnummer 0413-820428.

Overige vragen?

Voor algemene vragen kunt u tijdens kantooruren terecht via contact.