Kosten & zorgverzekering (2020)

Let op: Alle informatie m.b.t. de zorgverzekeringen 2021 volgen spoedig.

Promentis is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten om specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) te mogen bieden. In het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) staan wij geregistreerd onder de AGB-code: 22220700. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Wij bieden SGGZ. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Bij aanmelding controleren wij of je verzekerd bent en vragen wij om een verwijzing van je huisarts/andere partij.

Zorgverzekeraars

Heb je bij ons een intakegesprek gehad in 2020 en/of is jouw behandeling gestart in 2020? Dan zijn de voorwaarden in onderstaand overzicht op jou van toepassing. Dat geldt ook als jouw behandeling in 2020 is gestart en in 2021 doorloopt.

(Bekijk je deze pagina via je mobiel? Gebruik dan de zoomfunctie voor het beste resultaat)

Kosten

Eigen risico

Je betaalt een eigen risico als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico in 2020 is EUR 385 (of zoveel hoger dan je zelf hebt gekozen). De door ons geleverde zorg valt onder het basispakket, daarom betaal je dus zelf de eerste EUR 385 (of zoveel meer dan je zelf hebt gekozen). Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Als jouw zorgverzekeraar het door jou verschuldigd eigen risico met onze rekening verrekend, ontvang je van ons een rekening voor het bedrag aan eigen risico.

Behandeling

Geen kosten voor jou
Je hoeft zelf geen kosten te betalen voor de intake of behandeling bij ons. Wij krijgen de kosten namelijk volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar, omdat jij een zuivere restitutieverzekering hebt afgesloten.

Het kan ook zijn dat jij een naturaverzekering hebt en wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar vaak een lagere vergoeding dan het tarief dat wij rekenen voor de behandeling. Wij hebben ervoor gekozen om dit verschil in kosten van de behandeling niet bij jou in rekening te brengen. Wij vinden namelijk dat de beslissing van de zorgverzekeraar om een lagere vergoeding te betalen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geen belemmering voor jou mag zijn om de zorg te krijgen die je nodig hebt.

Gedeeltelijke kosten voor jou
Je betaalt zelf een gedeelte van de kosten voor de intake of behandeling. Waarom? Wij hebben geen contract met jouw zorgverzekeraar en jij hebt gekozen voor een goedkopere variant van de naturapolis: de budgetpolis. Hoe hoog het bedrag is dat je zelf moet betalen, hangt af van het vergoedingspercentage dat jouw zorgverzekeraar betaald. Het verschil tussen het vergoedingspercentage van jouw budgetpolis (bijvoorbeeld 65%) en het vergoedingspercentage van een naturapolis (75%) betaal je zelf aan ons. Welk percentage voor jouw eigen rekening komt kun je navragen bij je zorgverzekeraar.

Niet tijdig afzeggen afspraak

Wanneer je niet verschijnt op een afspraak of niet binnen 24 uur de afspraak annuleert (no-show) betaalt de zorgverzekeraar de tijd die voor je bij de behandelaar is gereserveerd niet aan ons uit. Daarom kunnen wij de kosten bij het niet verschijnen op een afspraak bij jou in rekening brengen.

Tarieven

In de zorg spreken we over tarieven en vergoedingen. Wat is het verschil? Een tarief is het bedrag dat wij als zorgaanbieder in rekening mogen brengen voor de door ons geleverde zorg. De vergoeding is het deel van het in rekening gebrachte tarief dat jij vergoed krijgt van jouw zorgverzekeraar.

Met de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben, spreken wij onderling een tarief af. Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan mogen wij maximaal de landelijke tarieven die de Nederlandse zorgautoriteit (NZa-tarieven) heeft vastgesteld in rekening brengen. Onze tarieven zijn gebaseerd op onze gemiddeld gecontracteerde tarieven en liggen ruim onder de NZa-tarieven. De tarieven zijn inclusief BTW. De startdatum van je zorg is bepalend voor welke tarieven wij in rekening brengen bij je zorgverzekeraar.

Rekening

Er bestaan hierin twee opties, te weten, de rekening gaat via Promentis of de rekening gaat via jou.

Via Promentis

Wij sturen de rekening van de intake of behandeling rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt aan ons uit. Je hebt er zelf dus in principe geen omkijken naar. Behalve als jouw zorgverzekeraar het door jou verschuldigd eigen risico met onze rekening verrekend. In dat geval ontvang je van ons een rekening voor het bedrag aan eigen risico.

Via jou

Helaas is het niet mogelijk voor ons om de rekening van de intake of behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar te declareren. Je ontvangt daarom zelf de rekening van ons of onze factoringmaatschappij Famed. Deze rekening dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk aan jou uit. Jij betaalt vervolgens het bedrag dat je hebt ontvangen weer aan ons of Famed. Heeft de zorgverzekeraar het factuurbedrag gedeeltelijk uitbetaald, omdat het verschuldigde eigen risico in minder is gebracht? Dan betaal je aan ons of Famed het factuurbedrag plus het bedrag aan ingehouden eigen risico.

Toestemming zorgverzekeraar

Als je bij ons in behandeling wilt, verlangt de zorgverzekeraar van jou dat je vooraf toestemming vraagt omdat wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar. Zonder toestemming krijg je de zorg niet vergoed. Die toestemming heet in verzekeringstermen een machtiging. De zorgverzekeraar vraagt om uitgebreide informatie (verwijsbrief, behandelplan, offerte etc.) om de machtigingsaanvraag te kunnen beoordelen. Wij kunnen de machtigingsaanvraag ook namens jou indienen, als je ons hiervoor toestemming geeft.

Wat betekent dit voor jou?

Na de intakeprocedure stelt je behandelaar een behandelplan op. Dit behandelplan wordt samen met andere informatie in een machtigingsaanvraag gegoten waarin wij de zorgverzekeraar vragen om toestemming te geven voor de geadviseerde behandeling. Zorgverzekeraars geven aan dat zij een termijn van 10 werkdagen hanteren waarbinnen zij een reactie geven. In de praktijk kan dit soms langer duren. Wanneer je zorgverzekeraar toestemming geeft, mag je bij ons in behandeling en worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed (zie kopje “kosten” en dan “behandeling”).

 

Let op: Alle informatie m.b.t. de zorgverzekeringen 2021 volgen spoedig!